Hvad er præpositioner?

Præpositioner er det samme som forholdsord. For præpositioner gælder det, at det er ord, der ikke kan stå alene, f.eks. småord som for, i, med og på. I en sætning vil der altid være et pronomen eller substantiv lige efter præpositioner, og de skal altid stå i den kasus som det pågældende forholdsord styrer.

Præpositioner kan deles op i fire forskellige grupper alt efter hvilke kasus de styrer.

Akkusativ: Durch, für, gegen, ohne, um

Dativ: Aus, ausser, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu

Genitiv: Statt, anstatt, während, wegen

Præpositioner, der styrer både akkusativ og dativ: An, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

Præpositioner
Tagged on: