Hensynsled

Dativ

Hvad er dativ?

Dativ bliver på dansk også kaldt for hensynsled. Dativ er den grammatiske betegnelse for den kasusform, der angiver det indirekte objekt (hensynsled). Der er også en række præpositioner (forholdsord), der styrer dativ. Hvad hensynsled er kan illustreres med en sætning:

Birthe gav mig et knus.

Her er det ordet mig, der er hensynsledet, det indirekte objekt. Det direkte objekt (genstandsled) er ordet kage, og det er Birthe, der er sætningens grundled. Dativ kan man altså her finde ved at spørge, hvem er det der får?

Det er desuden værd at huske at dativ på tysk, altid har endelsen -n når der er tale om flertal.