Dativ

Hvad er dativ? Dativ bliver på dansk også kaldt for hensynsled. Dativ er den grammatiske betegnelse for den kasusform, der angiver det indirekte objekt (hensynsled). Der er også en række præpositioner (forholdsord), der styrer dativ. Hvad hensynsled er kan illustreres