Grammatik

Aktive og passive sætninger

Hvad er aktive og passive sætninger?

For alle sætninger vi støder på, vil der altid være tale om at de er enten aktive eller passive. En aktiv sætning er, når grundledet aktivt udfører handlingen. I en passiv sætning forholder grundledet sig passivt, og handlingen er noget der går ud over grundleddet.

Eksempel på en aktiv sætning: Søren loves Pernille.

Eksempel på en passiv sætning: Pernille is loved by Søren.

På engelsk danner vi altså passive sætninger, ved at genstandsledet i den aktive sætning gøres til grundledet i den passive sætning. Derudover ændrer vi udsagnsledet i den aktive sætning, i den passive sætning skal der også benyttes en form af to be samt kort tillægsform. Den, der udfører handlingen, tilføjes sætningen med ordet by.

Tilføje S til udsagnsord

Hvornår må man tilføje S til udsagnsord?

På engelsk tilføjer man S til udsagnsordet, hvis der er tale om at man taler om en anden person eller et objekt, der optræder som grundled i en sætning.

Der gøres kun brug af bøjninger med S, hvis der er tale om udsagnsord i nutid, og kun når der er et grundled i trejde person ental. For udsagnsord, der i forvejen har endelsen -s (eller -sh og -tch) skal der tilføjes endelsen -es i stedet.

I enkelte tilfølde kan der være tale om at grundleddet i en sætning kan være både ental eller flertal, hvis det er tilfældet må man selv vælge hvorvidt man tilføjer -s til endelsen.

Forholdsord (Prepositions)

Hvad er forholdsord (prepositions)?

Forholdsord (prepositions) kaldes på dansk også præpositioner. Forholdsord bruges til at angive forholdet mellem andre ord i en sætning, f.eks.: “The box is on the floor“. Der findes en lang række forholdsord på engelsk, heriblandt: on, by, of, for, from og mange flere.

En praktisk huskeregel for forholdsord er “kassen“: Forholdsord er ord, der kan sættes foran kassen. F.eks. med kassen, over kassen, under kassen, i kassen,på kassen. Eksempler på forholdsord:

  • He was waiting for the train. (vente på)
  • She is married with an old man. (gift med)
  • My mother is very good at cooking. (god til)